معرفی سفیر

محمد علی سبحانی

نام و نام خانوادگی : محمد علی سبحانی

تاریخ  و محل تولد : 3/7/1338  قم

فارغ التحصیل از دانشگاه  تهران در سال 1373 ، دارای لیسانس علوم سیاسی

آشنایی کامل به زبان های عربی و انگلیسی

 

سوابق اجرایی

 

-  معاون اداره دهم سیاسی در وزارت امورخارجه (1360 الی 1367)

  سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در الجزایر ( 1365)

-  رئیس اداره ششم سیاسی در وزارت امور خارجه ( 1366 - 1375 )

-  سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورپادشاهی اردن (1375- 1378 )

-  سفیر جمهوری اسلامی  ایران در لبنان ( 1378- 1381 )

-  مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا  (1381- 1384 )

-  کارشناس عالی و مشاور عالی در دفتر معاونت وزیر خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی