روابط سیاسی ایران و قطر

ایران جزء اولین کشورهایی بود که پس از استقلال ، دولت قطر را برسمیت شناخت . روابط دیپلماتیک ایران و قطر رسماً از تاریخ 24 مهرماه 1350 (با گذشت یک ماه از استقلال آن ) در سطح سفیر آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران روابط سیاسی دو کشور تا سال 1366 در سطح کاردار و از این سال به بعد ، به سطح سفیر ارتقاء یافته است.