رسانه

مطبوعات قطر

قطر هم اکنون دارای هشت روزنامه کثیرالانتشار است که توسط چهار موسسه مطبوعاتی و انتشاراتی منتشر می شوند.موسسات دارالشرق ، دارالرایه ، دارالوطن و دارالعرب به ترتیب روزنامه عربی زبان الشرق ، الرایه ، الوطن و العرب  و همچنین روزنامه های انگلیسی زبان پنینسولا ، گلف تایمز و قطر تریبیون را منتشر می نمایند .

روزنامه العرب که انتشار آن از سال 1996 متوقف شده بود ، با تغییرات کمی و کیفی انتشار مجدد خود را از 27 آبان 1386 از سرگرفت .

موسسه دارالشرق از بهمن ماه 1394 اقدام به انتشار یک روزنامه اقتصادی به نام   « لوسیل » کرده است که علاوه بر انعکاس اخبار و تحولات داخلی و خارجی ، تمرکز عمده آن بر موضوعات اقتصادی و تجاری داخل و خارج قطر می باشد.

روزنامه های قطری ضمن پوشش خبری و تصویری اخبار و تحولات داخلی و خارجی ، در طول هفته ضمیمه هایی را پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی و ... در اختیار خوانندگان خود قرار می دهند.تمام روزنامه ها همه روزه ضمایم اقتصادی و ورزشی دارند .

روزنامه  « العربی الجدید» چاپ لندن و روزنامه های فرامنطقه ای الحیات ، الشرق الاوسط  و الاهرام  و همچنین برخی روزنامه های پرتیراژ انگلیسی زبان همچون نیویورک تایمز نیز بطور روزانه در قطر توزیع می شوند.

علاوه بر روزنامه هایی که اشاره شد ، تعدادی مجله نیز پیرامون موضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، ادبی ، اقتصادی ، نظامی و .... به صورت دوره ای در قطر منتشر می شوند و در کنار اینها وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نیز هر یک مجلاتی را به صورت ماهنامه یا فصلنامه های تخصصی در حوزه فعالیت خود منتشر می کنند. (1 /1 / 95 )